Jeesus on Jumala ja Ihminen, uhri sinun syntiesi edestä!
flame.giflamp.gif
Julkaistu 25.11.2002
Avioliitto
Avioliitto on miehen ja naisen välinen liitto. Rakastuminen ilman liiton tekemistä johtaa usein avosuhteeseen. Ilman liittoa ei ole perhettä. Siksi avosuhteessa eläminen on rikos perhettä vastaan. Avioliittoon mennään sydänten liiton eikä vihkikaavan sanojen kautta. Samoin Jumalan liittoon mennään sydämen uskon eikä kastetoimituksen kautta.
Onko häiden aika ohi?
Kysymys avoparille: Millainen juhla teillä oli ennen sitä, kun muutitte yhteen asumaan? Se oli ikään kuin teidän hääjuhlanne, koska häiden oleellinen merkitys on juhlia yhteenmenoa. Miten siis pari voisi viettää häitä sen jälkeen, kun he ovat jo muuttaneet yhteen asumaan? Eihän ole mitään järkeä järjestää käyttöönottojuhlallisuuksia monia vuosia meriä kyntäneelle laivalle. Yhteen jo muuttaneilta häiden aika on ohi.

Millainen juhla teillä oli ennen sitä, kun ensimmäistä kertaa olitte sukupuoliyhteydessä? Edelsikö sitä julkinen vai kahdenkeskinen juhla? Lupasitteko silloin olla uskollisia toisillenne? Häät on tilaisuus, jossa pari julkisesti lupaa elinikäistä uskollisuutta toisilleen. Yhdyntä ilman lupausta pysyä toisen omana on seksuaalista hyväksikäyttöä. Ennen häitä sukupuoliyhteydessä olleet eivät voi enää viettää hääyötä. Hehän ovat jo sen kokeneet.

Monet avoparit kuitenkin lopulta pitävät häät. Jotkut avoparit ovat kertoneet, että heillä alkoi mennä huonommin häiden jälkeen. On aivan luonnollista, että heille voi käydä niin. Häillään avopari julistaa itselleen, että se aika, jonka he ovat asuneet yhdessä ennen häitä, on ollut väärin. Jos he eivät kuitenkaan sydämessään kadu avosuhdettaan, vaan paremminkin päinvastoin, he aiheuttavat häillä itselleen sisäisen ristiriidan.

Mitä tarkemmin he järjestävät perinteiset hääjuhlallisuudet sitä suuremman tuomion he vetävät suhteensa ylle. Kaikki hääjuhlallisuudet julistavat sitä, että avioliitto alkoi vasta tästä hetkestä. Tämä juhlallisuus sinetillä vahvistaa, että heidän yhdessäasumisensa on ollut väärin. Kantaako sulhanen morsiamensa kynnyksen yli kotiin, jossa he ovat asuneet yhdessä jo pitkän aikaa?

Avosuhteesta puuttuu liitto. Heidän tulisi tehdä liitto ja antaa itsensä toisilleen ja järjestää rehelliset häät, jotka osoittavat, että he katuvat sitä, että ovat eläneet yhdessä ilman liittoa.

Avioliitto on liitto
Avioliitto on ennen muuta liitto. Nykyään rakastuminen on niin voimakkaasti esillä, että ihmiset ovat miltei kokonaan unohtaneet liitto käsitteen. Häät on liiton juhla. Liiton tekeminen on suurempi asia kuin rakastuminen. On parempi tehdä liitto henkilön kanssa johon on rakastunut, mutta rakastumisen puuttuminen ei voi tehdä liittoa tyhjäksi.

Raamatun mukaan avioliitto on yhtä vanha asia kuin ihmisen luominen. Jeesus todistaa: "Jo luomakunnan alussa Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Sen tähden mies luopukoon isästään ja äidistään ja liittyköön vaimoonsa, ja niistä kahdesta tulee yksi liha. Niin heitä ei enää ole kaksi, vaan he ovat yksi liha." Mark.10:6-8  
Huomaa se, ettei häissä oleellista ole rakkaus, papin aamen eikä tuomarin sana, vaan liiton tekeminen.

Liitonsolmimistaipumus on sisäänrakennettu ihmiseen. Jumala on sen luomistyössään suunnitellut, ja Hänen tekonsa toimivat. Häissä perustetaan uusi perhe vanhojen perheiden tuella. Nekin, jotka eivät Raamatusta mitään tiedä, ovat toteuttaneet samaa käytäntöä, koska se ei ole uskontoon, vaan perheen olemassaoloon sidottu asia. Avosuhteessa eläminen onkin vakava rikos perhettä vastaan.

Avioliitto on perheen perusta. Asenne perheeseen määrää asenteen avioliittoon ja päinvastoin. Aviolliseen asenteeseen kuuluu, että nuori mies haluaa olla perheen isä ja nuori nainen haluaa olla perheen äiti. Juuri tämä asenne on muuttunut varsinkin länsimaisessa kulttuurissa. Mies ja nainen haluavat olla itsenäisiä eivätkä halua toisen omistavan itseään. He haluavat olla toisilleen partnereja eikä puolisoja.

Perheen asemaa on määrätietoisesti murennettu. Koska ihmiset kapinoivat Jumalaa vastaan, niin lapsia on opetettu kapinoimaan vanhempiaan vastaan ja vaimoja miehiään vastaan. Vapaa kasvatus ja vapaa seksi ilmaisevat ihmisten halua olla vapaita Jumalan vallasta.

Mies ja nainen saivat luomisessa omat tehtävänsä. Jos he luopuvat luonnollisesta asemastaan miehenä ja naisena, niin siitä seuraa, että he myös luopuvat avioliitosta. Avosuhteesta on tullut suosittu siksi, koska niin monilta puuttuu asenne, joka johtaisi heidät avioliittoon.

Avoliitto
Monet pitävät avosuhdetta koeavioliittona, jossa he haluavat testata toisen sopivuutta puolisoksi. He siis väittävät, että puhdas seurustelu ei ole kyllin hyvä testaamaan toisen soveltuvuutta. Onko se totta? Tosiasiassa eivät he mitään testaa, vaan he ovat jo ottaneet sen käyttöön, mitä he väittävät vain kokeilevansa.

He ovat ajautuneet avioliiton kaltaiseen suhteeseen ilman häitä. Tulisiko asia korjatuksi sillä, että he virallistavat suhteensa? Papin aamen tai tuomarin lukemat tekstit eivät tee avioliittoa. Vain asenteenmuutos voi korjata liiton puutteen. Ota liiton asenne. Anna toisen omistaa itsesi. Pyydä saada omistaa hänet. Tehkää liitto!

Lopeta yhdessä asuminen henkilön kanssa, joka ei ole sinun oma aviopuolisosi. Vaikka kuinka olisit kiintynyt rakastajaasi, niin kiintymys itsessään ei ole rakkautta. Se on rakkautta, että kohtelet häntä hyvin. Liiton solmiminen on rakkauden ilmentymä. Älä suostu menemään yhteen henkilön kanssa, joka ei ole lupautunut olemaan sinun puolisosi. Miksi antaisit sydämesi rikottavaksi? Miksi pilaisit mahdollisuutesi onnelliseen perheeseen?

Onko liitto pätevä, jos avosuhteessa elävät ovatkin tehneet keskenään liiton, vaikka eivät ole virallisesti vihitty avioliittoon? On selvää, että liitto aina alkaa siitä, kun toiselle sanotaan "tahdon" kahden kesken, eikä vasta sitten, kun se sanotaan julkisesti. Siksi heidän liittonsa on jo silloin pätevä, vaikka avioliitto alkaa vasta häistä. Vihkitoimituksessa he vain toistavat sen, mistä he ovat jo kahden kesken sopineet.

Vihkikaava
Katolinen kirkko on pilannut avioliiton maineen tekemällä siitä sakramentin. Samalla tavalla kuin kasteen armon sakramentti on saanut ihmiset suhtautumaan taikauskoisesti Jumalan evankeliumiin, avioliiton sakramentti on saanut ihmiset suhtautumaan taikauskoisesti avioliittoon. He ajattelevat, että pelastus jollain mystisellä tavalla siirtyisi ihmiseen kastetoimituksen kautta. Samoin he ajattelevat, että kirkollisessa vihkimyksessä puolisoihin vaikuttaisi salattu Jumalan voima, joka yhdistää heidät. Voi mitä pimeyttä!

Tosiasiassa pelastus siirtyy ihmiseen sydämen uskon eikä kasteveden kautta. Samoin avioliittoon mennään sydänten liiton, eikä vihkikaavan sanojen kautta.

Pelastus toteutuu uskovan elämässä, kun hän sydämessään menee liittoon Jeesuksen kanssa ja julkisesti tunnustautuu Hänen omakseen. Avioliitto toteutuu parin elämässä, kun he sydämissään menevät liittoon keskenään ja julkisesti sitoutuvat olemaan toistensa omat.

Avioliitto voi olla pätevä, vaikkei sitä ole kirjattu valtion viranomaisen kirjoissa. Toisaalta valtion kirjoissa joku pari voi olla naimisissa, mutta tosiasiallisesti he eivät ole. Moni kunnioittaa valtiojumalaa niin paljon, että uskoo avioliiton alkavan ja päättyvän tuomarin tuomioiden mukaisesti. Sekin on pimeyttä. Suhteen virallistaminen vaikuttaa vain avioelämää koskevien maallisten lakien soveltamiseen, mutta itse avioliitto ei ole ihmisen lailla säädettävissä. Siinä vaikuttaa luonnonlaki.

Luonnon avioliittolaki
Jumala on rakentanut mieheen ja naiseen kyvyn liittoutua. Siinä esiin tuleva voima on suorastaan pelottava. Sen voimasta syntyneen siteen vain kuolema voi purkaa. Jeesuksen mainitsema "yhdeksi lihaksi tuleminen" on käytännön todellisuutta. Kun aviopari eroaa, niin he saavat havaita, että yhdestä ei tulekaan takaisin kaksi kokonaista, vaan kaksi puolikasta. Henkilö, joka haluaisi vaihtaa puolisoa, toivoisi eroprosessin toimivan kääntäen samalla tavalla kuin avioituminen, eli yhdestä voisi tulla jälleen kaksi.

Ihminen on oppinut soveltamaan monia luonnonlakeja. Niitä tunnetusti sovelletaan joko hyviin tai pahoihin tarkoituksiin. Tuho on uhkaamassa koko maapalloa siksi, että ihminen ei osaa soveltaa luonnonlakeja oikein. Miehen ja naisen välillä vaikuttaa voima, jonka väärinkäyttö tuhoaa enemmän kuin atomipommi.

Millainen onkaan tämä parinmuodostumisen ydinfysiikka, josta sanotaan: "Ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi"? Siinä on kaksi tasoa, liitto ja seksuaalisuus. Seksi liiton sisällä muodostaa hyvän parin. Liiton ulkopuolinen seksi muodostaa pahan parin. Seksi ilman liittoa tuhoaa kuin atomipommi. Se saastuttaa laajalti ja pitkäksi aikaa. Voima, joka liiton sisällä pitää perhettä koossa, vaikuttaakin hajottavasti sen ulkopuolella. Haureuden "atomienergia" pyörittää maailman sairasta taloutta käyttäen perheitä polttoaineenaan.

Seksuaalisen yhtymisen tarve ilmaisee ihmisen syvempää kaipausta saada olla yhtä toisen persoonan kanssa. Tätä yhteyden tarvetta ei parhainkaan avioliitto voi täysin tyydyttää. Se voi saada täyttymyksensä vain Jumalan yhteydessä. Paratiisi ei ole vain kaunis puisto, vaan se on paikka, missä kahden persoonan välillä on niin täydellinen yhteys, että heistä voidaan sanoa, että kaksi on yksi. "Joka yhtyy Herraan, on yksi henki hänen kanssaan." 1Kor.6:17   Kuitenkin hyvä avioliitto luo ihanan kodin ilmapiirin, joka kuvaa meille tunnelmaa Jumalan taivaassa. Ei ole onnellista perhettä ilman oikeaa avioliittoa.

Karitsan Häät
Jumalan perheeseen sisälle pääseminen on pääsy paratiisiin. Avioliitto on meille muistutus Jumalan ja ihmisen välisestä liitosta. Molemmat liitot ovat pyhiä. Ethän sinä tahtoisi kokea olevasi ulkopuolinen, kun Jumalan perhe kokoontuu? Sen kokemaa yhteyttä Jeesus kuvaa: "Sen kirkkauden, jonka sinä olet antanut minulle, minä olen antanut heille, jotta he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä - minä heissä ja sinä minussa - jotta he olisivat täydellisesti yhtä." Joh.17:22-23   Huomaa se, ettei Jeesus tässä puhu seurakuntaorganisaatioiden yhdistämisestä, vaan sydänten yhteydestä.

Jumalan seurakunta on Karitsan morsian, joka nyt kärsivällisesti odottaa häitä. Uskovaiselle tämä morsiusaika voi joskus olla kovaa, mutta kannattaa odottaa ja pysyä uskollisena Jeesukselle. Millaista Karitsan vaimon elämä onkaan sitten häiden jälkeen? Sen minä haluan kokea.
Käytetty raamatunkäännöstä: Raamattu Kansalle 2012